Eksamen

Får man høyere poengsum ved å oppgi latinske navn på utspring og feste?
Ja! Latinske navn, som er fagspråket i medisin, gir en score på 100% hvis de er korrekte. Norske og engelske navn gir en score på 80%.
Wed, 29 Jul, 2015 at 9:20 AM