Søknadsfristen for høstens kurs er 1. august 2016.