Ja! Latinske navn, som er fagspråket i medisin, gir en score på 100% hvis de er korrekte.


Norske og engelske navn gir en score på 80%.