Alle våre studenter har totalt tre avdrag på den totale studieavgiften. Disse tre avdragene er: 1) Påmeldingsavgiften 2) Første avdrag og 3) Andre avdrag.

1. og 2. avdrag er like store og eventuelle rabatter/fradrag er innregnet i disse to summene.

1. Påmeldingsavgift

Innen 14 dager etter påmeldingstidspunktet skal studenten betale AFPT sin påmeldingsavgift. Påmeldingsavgiften dekker de administrative kostnadene forbundet med studentens påmelding. Påmeldingsavgiften er spesifisert på AFPT sine hjemmesider. Påmeldingsavgiften faktureres ved påmelding med 14 dagers forfall. Studieavgiften på alle fagsamlinger og utdannelser med maksimalt 3 dagers varighet betales i sin helhet før oppstart.

1. avdrag

Innen studiestart – og etter påmeldingsavgiften er betalt - skal studenten betale AFPT halvparten av den gjenstående delen av studieavgiften. Med studiestart menes det tidspunktet AFPT fastsetter at det valgte undervisningsopplegget settes i gang. AFPT utsteder faktura med forfall på dato for studiestart.

2. avdrag

Senest en uke før eksamen avlegges og maksimalt 6 måneder etter oppstart skal studenten betale AFPT studieavgiften som ikke er betalt etter disse vilkårenes punkt 3 og 4.  AFPT utsteder faktura med forfall en uke før eksamen eller maksimalt 6 måneder etter studiestart, avhengig av hva som kommer først.
For Kostholdsveileder utstedes faktura for andre betalingstermin med forfall senest 3 måneder etter påmelding.

Studenten kan betale avdragene ved ønsket tilfelle, dog ikke senere enn forfallsdato.

Dersom studenten ikke betaler studieavgiften og/eller oppsigelses-gebyr i henhold til disse vilkårene vil AFPTs fordring på studenten sendes til inkasso, og forsinkelsesrenter og gebyrer påløper fordringen på vanlig måte

Dersom siste delbetaling ikke er gjort, vil studenten ikke ha mulighet til å avlegge eksamen. Ikke betalte studieavgifter vil faktureres og bli gjenstand for inkasso ved manglende betaling.


SVEA FInans

Du kan også søke om å få en nedbetalingsplan med vår samarbeidspartner SVEA Finans. Her kan du velge mellom nedbetaling over 12, 24 og 36 mndr på de ulike studiene. Denne muligheten får du når du velger betaling ved påmelding.