Det er alltid stor etterspørsel etter dyktige PTer, så om man gjør en god jobb under utdannelsen er det mange muligheter for å få jobb hurtig.

Når det gjelder lønn er det en vanskelig ting å uttale seg om for det finnes så mange muligheter, de aller fleste av de store kjedene opererer med ansettelse og timelønn på mellom 200-300 kr per gjennomførte PT-time.


Det finnes også en del sentre som ønsker at PTene skal være selvstendig næringsdrivende og enten dele fortjenesten, for eksempel 70/30, eller at PTen leier seg en plass på senteret for en fast pris i måneden. Dette varierer fra senter til senter, sjekk gjerne med et senter nær deg.