Vi krever ikke studiekompetanse eller annen formell utdannelse for opptak på våre studier. Dette fordi vi mener at interesse for faget og yrket er hovedkriteriet for å lykkes.

Det er imidlertid en forutsetning at studentene har tilstrekkelige norskkunnskaper til å følge undervisningen som skjer på norsk, og at de er over 18 år eller fyller 18 år i løpet av det året studiet har oppstart.

Når det gjelder våre fagsamlinger vil disse ta utgangspunkt i at man har grunnleggende kunnskaper innen anatomi og fysiologi, men egner seg for alle med helsefaglig bakgrunn.