Vi praktiserer med rullerende opptak på våre studier. Det vil si at vi tar opp studenter fortløpende, og man får plass så lenge det finnes ledige plasser. Her gjelder altså første mann til mølla prinsippet. Vi kan derfor ikke svare på når man må melde seg på for å være sikret plass, da dette er avhengig av interessen for kurset.

Dersom et kurs er fullt vil merkes tydelig på våre hjemmesider under det aktuelle kurset.

Vi gjør imidlertid oppmerksom på at plassen ikke er reservert før påmeldingsgebyret er betalt og at plassen derfor vil gis videre dersom kurset blir fullt. Det samme gjelder dersom kursavgiften til fagsamlingene ikke er betalt.

Ved opptak hos HiØ for studiepoeng på utdannelsen, se egne frister. Gjeldende frist må overholdes for at du skal få studiepoeng.