AFPT har ingen fritak fra undervisningen, foruten om du har avlagt deler av utdannelsen hos AFPT tidligere. Eksempelvis er anatomi og fysiologi delen i Personlig Trener, Treningsveileder og Muskel- og Ledd Terapeut lik og du må selvsagt ikke lese denne på nytt om du har tatt den hos oss.

Om du har vår anatomi og fysiologidel fra før vil dette medfører reduksjon i prisen.

Vi forutsetter 80% fremmøte på utdannelsen og du kan derfor selv styre ditt fravær og undervisning ut fra dette.