Materialet i våre utdannelser oppdateres minimum en gang pr år av AFPT sitt fagteam. Oppdateringen for 2018 inkluderer utvidet innhold med folkehelse, kildekritikk, forkningsmetodikk og mer praktisk undervisning. Dette materialet trer i kraft fra og med 260118.