Noen store kjeder (SatsElixia/EVO) har informert om at de vil stiulle høyere krav til nyansatte PTer i løpetv av 2019. Det anbefales at du kontakter ditt lokale senter for informasjon.