Fra og med 2019 vil store deler av bransjen stille krav om høyere kompetanse hos Personlige Trenere som skal ansettes. Kravene innebærer at nye PTer som ansettes skal ha en kompetanse tilsvarende en årsenhet (herav AFPT sin PT Total). Det anbefales at du tar kontakt med respektive treningssenter/kjede for å få tydelige retningslinjer på hva dette innebærer. AFPTR sin informasjon er at denne ordningen ikke vil ha tilbakevirkende kraft men tre i kraft fra den datoen respektive kjede/senter velger å eventuel forholde seg til de nye kravene.